เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน

ปี 2551 เนื่องจากเป็นปีที่เกิดวิกฤตการณ์น้ำมันแพง และราคาน้ำมันได้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อไปยังราคาสินค้าและบริการต่างๆ นอกจากจะทำให้ ค่าครองชีพสูงขึ้นมากแล้วยังเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง

 

 


เราจึงได้ศึกษาจากประเทศที่อยู่ในภาวะเช่นนี้  มีมาตรการอย่างไร และมีข้อกำหนดกับประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายมีการควบคุมอย่างไร โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีประชากรสูงที่สุดในโลกถึง 1,412 ล้านคน

 

 


พบว่าที่ประเทศจีนได้ใช้รถไฟฟ้ามากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีความประหยัดกว่าน้ำมันหลายเท่าตัว ที่สำคัญไม่เป็นมลภาวะทำลายสิ่งแวดล้อม ประเทศจีนได้เร่งสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า เร่งผลิตและพัฒนาแผงโซล่าเซลล์ เป็นพลังงานสะอาด เพื่อนำมาใช้ทดแทนในยานพาหนะต่างๆ

 

 


ในวาระนั้นเอง เราเห็นประโยชน์จากการใช้พาหนะที่เป็นไฟฟ้าซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้านี้ มีได้ทั้งจากแผงโซล่าเซลล์ซึ่งแสงแดดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ย่อมเป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการทั้งหลายทั่วโลกอย่างแน่นอน

 

 


เราจึงได้มีการเริ่มจัดจำหน่ายตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ ครบ 14 ปีเต็ม ด้วยการพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรถพลังงานไฟฟ้าได้มีคุณภาพขึ้นตามลำดับ

รับรองคุณภาพระดับสากล ภายใต้แนวคิด
เพื่อพลังงานสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม
รับรองได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกท่าน